ENGLISH 简体中文 網站導覽 回前頁
:: 西藥 > 呼吸系統製劑 > 支氣管擴張製劑
Product Picture
型號:
品名:喘平樂錠
Bambuterol HCl 10mg
產品說明:

喘平樂

Baburol Tab.

100-600-2001 30

(613390)

100-600-2002 1000

(613391)

每錠含

Bambuterol HCl.….………..…….10mg

Reg. No. 045041 (BE)

[適應症]

支氣管氣喘。

[用法/用量]

成人推薦起始劑量為10mg,於睡前服用;在1~2星期以後視臨床作用,劑量可增加至20mg


 

|
330 桃園市桃園區介壽路22號 TEL: 03-3612131 FAX: 03-3614249 E-mail: service@sintong.com Copyright© 2021 信東生技股份有限公司